amd 640散片

热门产品
适用AMD Athlon II X4 640 CPU四核散片 AM3 938针X4 640风扇散热

产品:amd 640散片

销量:第 1 名

适用AMD Athlon II X4 640 CPU四核散片 AM3 938针X4 640风扇散热

5.0折 原价:132.80 105 人已购买

¥ 66.40

马上抢购
适用 AMD Athlon II X4 640 CPU四核散片 AM3 938针X4 640散热器

产品:amd 640散片

销量:第 2 名

适用 AMD Athlon II X4 640 CPU四核散片 AM3 938针X4 640散热器

5.0折 原价:132.80 105 人已购买

¥ 66.40

马上抢购

爆款推荐

amd速龙640配什么主板,amd 640 cpu|淘宝商城amd 640散片

  1. 最新产品
  1. 相关推荐