ga-ma78gm-us2h

热门产品
技嘉GA-MA78GM-US2H 780全集成开核主板AM2+带HDMI高清DDR2内存

产品:ga-ma78gm-us2h

销量:第 1 名

技嘉GA-MA78GM-US2H 780全集成开核主板AM2+带HDMI高清DDR2内存

5.0折 原价:230.00 105 人已购买

¥ 115.00

马上抢购
780G主板 GA-MA78GM-US2H开核主板 DDR2内存AM2 AM3CPU通吃

产品:ga-ma78gm-us2h

销量:第 2 名

780G主板 GA-MA78GM-US2H开核主板 DDR2内存AM2 AM3CPU通吃

5.0折 原价:256.00 105 人已购买

¥ 128.00

马上抢购

爆款推荐

ma78gm-us2h ahci,技嘉ga-780-us2h|淘宝商城ga-ma78gm-us2h

  1. 最新产品
  1. 相关推荐